Till innehåll på sidan

Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Riktlinjer och ärendehanteringsordning/plan för våra anställda som ansvarar för att ta emot anmälan och eller utreda ärenden gällande diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Du hittar KTH:s handläggningsordning för ärendehantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling bland KTH:s styrdokument. Du hittar den bland Personalrelaterade dokument  under Utredning och åtgärder vid diskriminering och kränkande särbehandling.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-03