Till innehåll på sidan

Vad händer efter anmälan?

På den här sidan hittar du beskrivningar av begreppen disciplinnämnd och disciplinärende samt information om vilka påföljder som kan komma ifråga till följd av trakasserier.

Disciplinnämnden 

Disciplinnämnden på KTH behandlar så kallade disciplinärenden kring studenter. I nämnden sitter rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter. Det som tas upp handlar generellt om studenter som misstänks ha fuskat, plagierat eller vilselett i samband med examination, men även störande beteende och trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567 ) behandlas här. 

Disciplinärende 

Ett disciplinärende är en anmälan om fusk, störande av undervisning eller trakasserier så som högskoleförordningen (10 kap.) definierat dem. Ett studentdisciplinärt ärende inleds genom att rektor får in en anmälan mot en student som misstänks för t.ex. störande beteende eller trakasserier. Hur disciplinärenden ska handläggas regleras i högskoleförordningens 10 kapitel.

Påföljder

De påföljder som kan komma ifråga till följd av trakasserier kan bestå av:

  • disciplinära åtgärder (avstängning eller varning)
  • polisanmälan i allvarligare fall

När det gäller anställda på KTH har rektor möjlighet att anmäla ett personalärende till Personalansvarsnämnd/Statens ansvarsnämnd för beslut om varning, löneavdrag, åtalsanmälan och eller skiljande från anställning.