Till innehåll på sidan

Funka - stöd för studenter med funktionsnedsättningar

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få kompensatoriskt stöd i sina studier vid KTH. Gruppen som samordnar stöden heter Funka. Det är viktigt att ansöka om stöd i god tid då det är många som ansöker stöd i början av terminerna.

Funka

Funka samordnar kompensatoriskt stöd åt studenter med funktionsnedsättningar på KTH. 

KTH bedriver i enlighet med Diskrimineringslagen (Sveriges riksdag) ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning.

Vi som jobbar som samordnare på Funka heter Anna Josefsson, Martina Calero och Lina Pellikka.

Vad är en funktionsnedsättning?

I lagen definieras funktionsnedsättning så här: ”Varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.” (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Lagen syftar till att göra Sveriges högskolor mer tillgängliga och att motverka diskriminering.

Ansök i tid

Se till att ansöka i god tid då det är många studenter som ansöker om stöd i början av terminen.

Information om hur du ansöker om kompensatoriskt stöd 

Kontakta Funka så snart som möjligt om du har en fysisk funktionsnedsättning, synnedsättning eller behöver teckentolk. Kontakta oss gärna redan då du ansöker till KTH.

En film om Funka

Kontakt Funka

E-postadress:  funka@kth.se

Funktionstelefonnummer: 08-790 75 00 

(Telefontid månd-tors 09:00-10:00)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-10-12