Till innehåll på sidan

Information om hur du ansöker om kompensatoriskt stöd

På den här webbsidan kan du läsa om hur du ansöker om kompensatoriskt stöd hos Funka. För att kunna få stöd hos Funka måste du vara antagen på KTH, ha ett dokument som intygar din funktionsnedsättning och göra en ansökan om stöd. När ansökan är komplett bjuder handläggare in till personligt samtal för att samtala om dina behov av stöd.

Viktig information gällande ansökningar i oktober

Alla ansökningar om kompensatoriskt stöd som kommer in till Funka mellan den 5 och 29 oktober kommer behandlas löpande men inga fler stöd kan registreras till tentaperioden i oktober, då tentamensregistreringen är stängd.

För att få rätt till stöd måste du:

  • Vara antagen på KTH

  • Ha ett dokument från legitimerad medicinsk sakkunnig som intygar din varaktiga funktionsnedsättning

  • Gjort en ansökan i det nationella systemet Nais.

Hur du ansöker om stöd

Antagen på KTH

För att kunna söka stöd hos Funka på KTH måste du vara antagen till en kurs eller ett program vid KTH. När du har blivit antagen på en kurs eller program kan du ansöka om stöd. 

Om du har en fysisk funktionsnedsättning, synnedsättning eller behöver teckentolk, kontakta Funka så snart som möjligt så vi kan förbereda de anpassningar som krävs för att förbättra din studiesituation. 

Dokumentet ska intyga en varaktig funktionsnedsättning

Du måste ha ett signerat dokument av en legitimerad medicinsk sakkunnig, som t.ex. läkare, psykolog, logoped, eller motsvarande, som intygar en varaktig funktionsnedsättning som har varat eller beräknas vara minst sex månader. Du måste bifoga din dokumentation i ansökan.

Följande måste framgå i ditt intyg:

  • Ditt personnummer
  • Ditt namn
  • Datum när intyget utfärdades
  • Vem som utfärdat intyget
  • Funktionsnedsättningen 
  • Varaktigheten på funktionsnedsättningen. För att funktionsnedsättningen ska bedömas vara varaktig är praxis att den har varat eller beräknas vara minst sex månader.
  • Dokumentet ska vara signerat av medicinsk sakkunnig

Ansök om stöd

Du måste ansöka om stöd i systemet Nais. Systemet är ett nationellt system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor. Varje lärosäte äger och ansvarar dock för det egna lärosätets personuppgifter i Nais, och kan inte ta del av ett annat lärosätes uppgifter.

Det är många som ansöker vid terminsstart, så var ute i god tid då handläggningstiden kan bli längre. Handläggningstiden när en komplett ansökan inkommit är upp till 15 arbetsdagar.

Det personliga mötet måste ske innan webbanmälan för tentamen stänger. Se därför till att ansöka om kompensatoriskt stöd i god tid.

När du har gjort din ansökan

Behöver din dokumentation kompletteras kommer du få information om det via Nais. När din ansökan är komplett så kommer Funka kontakta dig för att boka tid för ett personligt möte för att samtala om dina behov av kompensatoriska stöd.

Utifrån din ansökan, din dokumentation och vårt möte gör Funka en bedömning om det finns stöd som kan hjälpa dig i din studiesituation.

Bilden beskriver processen vid ansökan av kompensatoriska stöd. När en ansökan är komplett bokar funkasamordnaren in ett samtal med studenten för att samtala om studentens individuella behov. Efter samtalet skapar funkasamordnaren ett besked åt studenten som innehåller information om vilka stöd som har rekommenderats studenten.
Ansökningsprocess av kompensatoriska stöd vid KTH

Vid det personliga mötet behöver du legitimera dig med giltig fotolegitimation.

Information om giltiga id-handlingar på KTH

Efter ditt samtal hos Funka kommer du få ett besked som du hittar i systemet Nais. I beskedet kan du läsa vilka stöd som har rekommenderats dig. Beskedet äger du och du väljer själv för vem eller vilka du vill visa upp det för. Det står inget om din funktionsnedsättning i beskedet utan endast dina rekommenderade stöd.

Kontakt Funka

E-postadress:  funka@kth.se

Funktionstelefonnummer: 08-790 75 00 

(Telefontid månd-tors 09:00-10:00)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-10-06