Till innehåll på sidan

Examination på distans för studenter med kompensatoriskt stöd

På den här webbsidan finns information om examination på distans för dig som har stöd rekommenderat från Funka, om vad du bör förbereda och tänka på inför tentamen. 

Stöd vid examination på distans

Den ordinarie rutinen kring stöd gäller även vid examination på distans. Som student har du eget ansvar att se över vilka rutiner som gäller för dina stöd. Det är därför viktigt att du läser ditt besked i Nais. Om du har fått ditt besked före år 2020 kan det stå gammal information på ditt besked. Kontakta i så fall Funka för att få uppdaterad information om vad som gäller dina stöd.

 Tentafunka hanterar examination med kompensatoriskt stöd från Funka. Under tider med delvis distansundervisning kan det förekomma att examinator eller tentamensadministrationen på din skola själva har hand om en del tentamen som ska skrivas med stöd. Därför kan vi inte besvara alla frågor om hur just ditt stöd kommer tillämpas. I de fall då din skola hanterar din tentamen hänvisar vi er att kontakta er skola för att få mer information. Examinator ska ta hänsyn till kompensatoriskt stöd. 

Vanliga frågor och svar kring stöd och examination vid distanstudier. 

Förlängd skrivtid

Stödet innebär alltid 50 % längre examinationstid. Om tentan är uppdelad i olika delar behöver varje delmoment ha 50 % längre tid.

Vid digital salstentamen i zoom

Om examinationen ges som zoom-övervakad uppgift eller examination gäller detta stöd.

Vid hemtentamen

Om examinationen ges som icke-övervakad uppgift eller examination på distans under en dag gäller detta stöd. För hemtentamen över flera dagar däremot gäller inte detta stöd. Då behöver studenten istället få ha flexibel inlämningstid som stöd för att kunna få längre tid.

Vid muntlig examination

Vi rekommenderar att studenter får tillgång till stödet. Anledningen till detta är att stödet även avser att kompensera för nedsättningar i koncentrationsförmågan eller andra kognitiva funktioner.

Upplästa frågor

Du som har stödet upplästa frågor och har stödet godkänt av examinator behöver förbereda dig i god tid innan tentan. Du behöver ladda hem programmet TorTalk till din dator. Du kan gratis ladda ned Tortalk från KTHs hemsida. Testa programmet i god tid innan tentamen för att se så allt fungerar. 

Information om nedladdningsbara program på KTH

Glöm inte att även under examination på distans måste du ha ett aktivt godkännande från examinatorn för att få tillgång till det här stödet. Du måste även anmäla stödet i webbformuläret senast dagen då anmälan till examinationstillfället stänger.

Anmäl dina rekommenderade stöd i webbformuläret

Vid digital salstentamen i zoom

 Om du vill ha frågorna upplästa behöver du ha ordnat med mjukvaran Tortalk på din dator. Se till att du har hörlurar som fungerar för att lyssna på de upplästa frågorna. Du kommer endast att få ha hörlurarna på dig när du lyssnar på frågorna. Tentavakten kan komma att göra stickprovskontroller under tentan där du kan bli ombedd att visa din skärm närmare.

Vid muntlig examination

Beroende på upplägg av examinationen. Om du själv behöver läsa frågorna behöver du ha ordnat med mjukvaran TorTalk på din dator.

Vid hemtentamen

Om du vill ha frågorna upplästa behöver du ha ordnat med mjukvaran Tortalk på din dator. 

Skriva på dator

Vid digital salstentamen i zoom

För dig som skriver din examination på dator måste din arbetsyta samt datorns skärm vara synlig för tentavakten i kameran. Du behöver därför placera din telefon i en vinkel som visar detta. Tentavakten kan komma att göra stickprovskontroller under tentan där du kan bli ombedd att visa din arbetsyta eller ditt rum i kameran.

Tips om hur du använder din telefon vid zoom-övervakning

Glöm inte att även under examination på distans måste du ha ett aktivt godkännande från examinatorn för att få tillgång till det här stödet. Du måste även anmäla stödet i webbformuläret senast dagen då anmälan till examinationstillfället stänger.

Anmäl dina rekommenderade stöd i webbformuläret

Sitta i mindre grupp/Enskilt rum

Vid digital salstentamen i zoom

Funka rekommenderar alla examinatorer att tillåta alla studenter med stödet sitta i mindre grupp att ha sin mikrofon avstängd under tiden tentan skrivs. Du kommer då alltså inte att höra andra studenter som är i samma zoom-rum. Om du har assistent med dig under tentamen så ska assistenen synas i bild i största möjliga mån. Tentavakten kommer att göra stickprovskontroller under tentan där du kan behöva sätta igång din mikrofon.

Paus första timmen och kortare pauser under tentamen

Vid digital salstentamen i zoom

 Förutsatt att examinator godkänner upplägget kommer du att kunna ta pauser under tentan, så länge du syns i kameran under din paus. Komminucera med vakten via chatten för att få ett okej att du får ta paus.

Vid muntlig examination

Om du har behov av detta stöd rekommenderar vi att du och examinatorn har en dialog om behov av pauser finns vid muntlig examination.

Ljudavskärmning (öronproppar och hörselkåpor)

Vid digital salstentamen i zoom

 Stöd som avser att skärma av ljud kommer inte att tillåtas under digital tentamen. Funka rekommenderar alla examinatorer att tillåta alla studenter med behov av stödet ljudavskärmning att ha sin mikrofon avstängd under tiden tentan skrivs. Du kommer då inte att höra andra studenter som är i samma zoom-rum.

Kontakt Funka

E-postadress:  funka@kth.se

Funktionstelefonnummer: 08-790 75 00 

(Telefontid månd-tors 09:00-10:00)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-03-17