Till innehåll på sidan

Må bra under studierna

Att börja studera på högskolan kan innebära en stor omställning i livet. Det kan innebära flytt från nära och kära och mycket ny kunskap att ta in i en ny studiemiljö, med nya studiekamrater. En del känner ett behov av att prata om sina nya upplevelser och sin studiesituation, andra behöver hjälp att skapa ett nytt liv med nya rutiner.

Med en helt ny miljö att anpassa sig till, kan du känna att du saknar tid för träning och avkoppling. För att kunna studera på hög nivå behöver du även ha en fritid som fyller på med energi. Du kanske även har behov att av prata med någon om din studiesituation, till exempel om du känner stress inför tentamen eller annat som påverkar dina studier.

Bild på kvinna som klättrar på klättervägg

Här är några av de funktioner du kan vända dig till

Studenthälsan i Stockholm

Studentprästerna på KTH

Meditations- /kontemplationsrum

Pausgympa vid hemmastudier

Studenthälsan i Stockholms introduktionsföreläsning - Balans i studentlivet

Inspelning av den föreläsning som alla nyantagna studenter på KTH erbjuds i början av sitt program. Den finns tillgänglig till den 23 september. 

Filmen är endast för KTH studenter, och du behöver logga in på ditt KTH-konto innan du får tillgång till filmen: Föreläsning Balans i Studentlivet på KTH Play.