Till innehåll på sidan

Välkommen till Studenthälsan i Stockholm

Vi finns här för dig under din studietid! Till Studenthälsan i Stockholm är du som KTH-student välkommen på samtal och olika gruppaktiviteter som syftar till att främja din hälsa och dina studier.

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm är till för dig som är student på KTH. Vi kan vara ett stöd för dig om du känner att du behöver prata med någon när du inte mår bra.

Vid Studenthälsan i Stockholm kan du besöka företagssköterska, psykolog och kurator. Företagssköterskor erbjuder hälsosamtal. Till psykologerna kan du komma för rådgivning eller för en avgränsad samtalskontakt. Kurator erbjuder psykosocial rådgivning och stödsamtal.

Vi har tystnadsplikt och besök hos oss är gratis. Studenthälsan kan även hjälpa dig med kontakter till instanser i samhället i övrigt.

Kontakta Studenthälsan i Stockholm

Workshoppar, grupper och andra aktiviteter

Om du blir sjuk under studietiden