Till innehåll på sidan

Workshoppar, grupper och andra aktiviteter

Studenthälsan i Stockholm erbjuder ett antal olika workshoppar, grupper och andra aktiviteter som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att främja din hälsa. Här kan du läsa om det som erbjuds för att hitta vad som passar just dig!

Workshops höstterminen 2021

Kom igång med fysisk aktivitet

Ett ”6 veckors program” där vi hjälper dig att upptäcka de positiva effekterna av enkel vardagsmotion. Enkel utomhusträning 1 ggr/vecka. Uppstartsmöte 28 september.

Anmäl dig här

Skapa tentaro

Digital workshop där du får konkreta verktyg för planering, genomförande och återhämtning. 

Anmälan till 19 oktober

Tillbaka till campus – hur gör jag nu?

Några tips till dig som student för att underlätta återgången till studier på campus, socialt umgänge och bra rutiner.

Hålls 11 november kl.12:15-13:00 på zoom

Obs! Repris av tidigare föreläsning som hölls i september.

Inspiration till tobaksstopp

Den här digital workshopen fokuserar på hur du kan öka din motivation att förändra dina tobaksvanor och hur du kan gå tillväga. 

Anmälan till 7 december

Medicinsk lunchyoga

Digital workshop varje onsdag, med mjuka övningar och med fokus på andning och avspänning. Startar 1 september.

Anmäl dig här

Grupper höstterminen 2021

Tillbaka till studierna

Vänder sig till som varit borta från dina studier under en period eller har svårt att klara av dessa till följd av psykisk ohälsa. Hålls 27 september - 15 november.

Anmälan till gruppen

Hantera hindrande tankar och känslo

Digital kurs som syftar till förbättrad känsloreglering via praktisk träning av olika färdigheter.

Anmälan till 28 september

Sömnverkstad

En praktiskt orienterad grupp med teoretiska inslag från aktuell sömnforskning. Hålls 4 oktober - 29 november.

Anmälan till gruppen

Sluta prokrastinera

Digital workshop där du utvecklar strategier för att komma igång med studierna. Löpande intag med start 13 september.

Anmälan till gruppen