Till innehåll på sidan

Förbättra dina studieresultat

KTH erbjuder dig hjälp med din studieteknik för att du ska ha de bästa förutsättningarna att klara av dina studier.

Tips för bättre studieteknik

Studera effektivt - film, föreläsningar, tips och råd

Studera effektivt på distans

Du kan kontakta din programstudievägledare om du vill ha hjälp att utveckla din studieteknik.

Studievägledning basår, årskurs 1-3

Studievägledning årskurs 4-5

Handledning i informationssökning och databaser

KTH Biblioteket erbjuder handledning i i informationssökning, ämnes- och patentdatabaser eller referenshantering. Om du har behov av talböcker kan du boka en talboksintroduktion.

Boka handledning på KTH Biblioteket

Lär dig undvika fusk och plagiering

Slarv, stress och okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till att studenter kopierar in någon annans material i rapporter och uppsatser, men det är ingen giltig anledning vid en prövning i disciplinnämnden.

Guide för att undvika fusk och plagiering