Till innehåll på sidan

Plugga Smartare

Som nyantagen student på KTH erbjuds du en föreläsning inom studieteknik med Björn Liljeqvist. Höstterminen 2021 ersätts denna föreläsning med ett digitalt webinarium och ett antal filmer. Det digitala webbinariet finns inlagt i ditt schema med länk till zoom.

Är du inte nyantagen student är du välkommen att delta under de lunchwebinarium som Björn håller i under februari. Du kan läsa mer om dessa och anmäla dig i kalendern för studieteknik.

Kompletterande filmer

Björn Liljeqvist har spelat in 20 filmer om studieteknik med olika teman. Filmerna är tillgängliga från och med september 2021. 

Filmerna finner du i KTH Play. 

Filmernas innehåll:

1. Plugga smartare: en introduktion

Vad är studieteknik? Hur gör man för att lära sig mer på begränsad tid?
Filmserien om studieteknik inleds med denna översiktliga sammanfattning. Bland de teman som tas upp finns tekniker för inlärning av olika sorters kunskap, lästeknik och metoder för att skapa bra studievanor och använda tiden effektivt.

2. Före, medan, efter: tre typer av studiepass

Före: Överblick, framförhållning och planering.
Medan: Aktiv inlärning, att ta till sig ny kunskap på djupet.
Efter: Repetition och reflektion, att se till att det man lär sig stannar kvar.
De flesta studietekniker kan sägas höra hemma i någon av dessa grupper.

3. Hur man läser kurslitteratur

Facklitteratur är inte som skönlitteratur. Vi behöver läsa kursböcker i flera steg. Först bekantar vi oss med boken, sedan går vi på djupet och tar till oss den relevanta informationen. Ett flertal knep och tekniker kan hjälpa oss med kurslitteraturen.

4. Ensam hemma: Studieteknik på egen hand

När man är ”utlämnad åt sig själv” och ska plugga på egen hand, på distans och i sitt hem - hur gör man då för att det ska bli något gjort?

5. Bygga vanor: Verktyg och andra tips

Regelbundhet är en styrka när man pluggar. Hur skapar man nya vanor? Det är bra att ta hjälp av något för att förbättra sina studierutiner.

6. Före: Överblick & Planering

Ta reda på vad du ska lära dig i förväg! Det behöver inte ta lång tid, men det bör göras regelbundet.

7. Medan: Aktiv inlärning

Hur lär man sig något nytt? Vad gör man i ett studiepass när målet varken är att bekanta sig eller repetera, utan ta in ny kunskap och göra den till sin egen? Hur skapar man nya minnen, ny förståelse och nya färdigheter?

8. Efter: Hur och när ska man repetera?

Metoder för att komma ihåg det vi lärt oss. Repetition betyder att testa sig själv, helst vid rätt tillfälle innan man glömmer det.

9. Minnesteknikens grunder

Det finns många välkända tekniker för att öka sin minneskapacitet. Detta är förstås mycket användbart när vi studerar. Principen är att ta hjälp av sådant vi har lätt att komma ihåg, för att minnas det som är mer abstrakt och svårt att minnas. Konkretisera och associera!

10. Studieteknik för matematik och tekniska ämnen

Det är lite speciellt att plugga ”räkneämnen” som matematik, fysik, teknik och liknande. Kunskapen består till avgörande delar av färdigheter, dvs tillämpad kunskap, att kunna lösa problem. Det finns icke desto mindre beprövade tillvägagångssätt som underlättar arbetet. 

11. Sluta skjuta upp

Så kallad ”prokrastinering” är vanligt bland studenter. Man har så mycket att göra, att man inte får något gjort. Vilka strategier kan vi använda för att få mer gjort?

12. Intervallrepetition i praktiken

En fördjupning i ”spaced repetition”, intervallrepetition och hur vi genom att systematiskt förhöra oss själva vid rätt tillfälle kan minnas det vi behöver, så länge vi behöver.

13. Avslappning och stress …

Detta är kanske inte studieteknik som sådan, men det är bra att kunna om man ofta kämpar med stress och hög arbetsbelastning. Vi tar upp ett par tips för att hantera besvärliga känslor, och går igenom en grundläggande avslappningsövning.

14. Problemlösning: Typiska problem

När man pluggar matematik och tekniska ämnen så går mycket av arbetet ut på att bygga upp en erfarenhetsbank av typiska problem. Med hjälp av denna kan vi senare lösa mer avancerade problem. Här ska vi se hur man kan tänka när det gäller just ”typtal”.

15. Kurslitteratur: Djupläsning

Djupläsning syftar på att läsa en text noggrant i syfte att komma ihåg och förstå det viktiga. Det kräver mer än att bara skumma igenom texten eller att läsa den om och om igen. Djupläsning är att läsa med ”lampan tänd i huvudet”.

16. Att skriva: om uppsatser och annat

Tips för att skriva bättre texter, och för att bli bättre på själva skrivandet.

17. Problemlösning: svårare problem

När man pluggar matte och teknik finns det alltid typiska uppgifter som är relativt enkla att lära sig. Men hur griper man sig an klurigare problem är det inte alltid uppenbart var man ska börja. Hur gör man då?

18. Hur man lär sig läsa snabbare

Det är bra att kunna variera sin läshastighet i olika sammanhang. För att kunna läsa snabbare krävs träning och denna video visar hur man kan träna upp sin läshastighet.

19. Minnesteknik: Exempel

Hur används minnesteknik i olika sammanhang?

20. Studieteknik: FAQ, blandade frågor och svar