Till innehåll på sidan

Stöd och studentliv

KTH erbjuder mycket stöd och service till dig som student för att du ska få en bra studietid på KTH.

Hjälp att studera effektivare

Ta del av filmer, tips, föreläsningar och verktyg eller vänd dig till din programstudievägledare för att hitta en studieteknik som passar dig.

Hitta studieplatser, böcker och elektroniska resurser

På biblioteket kan du hitta studieplatser, böcker och elektroniska resurser. Biblioteket erbjuder också handledning, undervisning, öppna föreläsningar och utställningar.

Svar på dina allmänna frågor om KTH

På KTH Entré kan du få hjälp med allmänna och praktiska frågor om KTH och campus, t.ex. vägvisning och kontaktuppgifter, registrerings- och studieintyg, passerkort, KTH-konto samt övrig IT-support.

Ta hand om din hälsa under studierna

Att börja studera på högskolan kan innebära en stor omställning i livet. En del känner ett behov av att prata om sina nya upplevelser och sin studiesituation, andra behöver hjälp att skapa ett nytt liv med nya rutiner.

Lär dig om dina rättigheter och skyldigheter

Få koll på dina viktigaste rättigheter och skyldigheter du har som student så att du vet vad som gäller under din studietid.