Stöd och studentliv

Som student på KTH har du tillgång till olika typer av stöd och service som är tänkt att vara till hjälp under din studietid. Du kanske vill förbättra din studieteknik, vill prata med någon om din studiesituation eller vill engagera dig i KTH:s studentkår THS, men är osäker på hur du ska gå tillväga. På denna sida har vi listat några av de stöd- och servicefunktioner som vi erbjuder dig.

Förbättra dina studieresultat
Studierna på KTH kan vara krävande och ha ett högt tempo. Akademiskt resurscentrum (ARC) erbjuder lunchseminarium i bl.a. studieteknik, akademiskt skrivande och referenshantering. Information om det stöd som Akademiskt resurscentrum (ARC) tillhandahåller.

KTH:s Bibliotek
På KTH:s bibliotek har du tillgång till det material som du kommer att behöva. Du kan även boka grupprum samt boka individuell handledning för att t ex få hjälp med informationssökning, referenshantering, m.m. Information om det stöd som KTH:s Bibliotek erbjuder.

Funktionsnedsättning
Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning om minst 6 månader kan få kompensatoriskt stöd under sin studietid. Information om olika typer av kompensatoriskt stöd.

Rättigheter och skyldigheter
KTH följer de lagar och regler som gäller för alla högskolor och universitet i Sverige. Lagar, regler och förordningar som gäller för dig som student. ​​​​​​​ ​​​​​​​

Likabehandling, jämställdhet och mångfald
KTH har fastställt nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Hit vänder du dig för att få hjälp och stöd.

Studievägledning
Under din studietid kanske du kommer att ha frågor om din utbildning, vill prata med någon om din studiesituation eller behöver hjälp med att välja kurser. Då kan du vända dig till din programstudievägledare alternativt masterkoordinator, om du studerar på masternivå. Om du av något skäl inte vill prata med kontaktpersonen på ditt program, kan du vända dig till studievägledarna på central nivå.
Kontaktuppgifter till programstudievägledare ​​​​​​​ och masterkoordinatorer ​​​​​​​.

Studenthälsa
Att börja studera på högskola kan innebära en stor omställning i livet. Det kan innebära flytt från nära och kära, mycket ny kunskap att ta in i en ny studiemiljö med nya studiekamrater. En del känner ett behov av att prata om sina nya upplevelser och sin studiesituation, andra behöver hjälp att skapa ett nytt liv med nya rutiner. Studenthälsa och andra aktiviteter.