Stöd och studentliv

För att uppnå bra resultat i studierna är det viktigt att ge sig själv bra förutsättningar. Livet som student innehåller mycket mer än bara studier. Det kan tex gälla att ha en bostad, att ha ordning på sin ekonomi och att hålla kroppen i trim. Allt för att se till att man kan koncentrera sig på studierna när det behövs. Men också att använda de resurser som finns på KTH för att hjälpa dig uppnå dina mål med studierna på bästa sätt.

Studieåren är en chans att skapa ett kontaktnät man sedan har nytta och glädje av resten av livet. Men det handlar också om att ge sig själv de bästa förutsättningarna att klara av sina studier på bästa sätt och det finns hjälp att få.

Kontakta studievägledningen på KTH för att samtala kring dina studier med en part som alltid står på din sida och har tystnadsplikt. Vägledare är professionellt utbildade i samtalsmetodik och kan lotsa dig vidare inom KTH i olika frågor som rör dina studier och din hälsa. Studievägledare kan också vara ett stöd i din planering kring dina studier, om du exempelvis behöver en anpassad studieplan eller hjälp med att strukturera upp dina studier och tankar kring dem. Eller formulera målbilder vad gäller din framtida karriär efter utbildningen.