Ansök om kompensatoriskt stöd

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som har varat eller beräknas vara minst sex månader kan du ansöka om kompensatoriskt stöd. Ansökan gör du via systemet Nais och du bifogar då dokumentation som är utfärdad och underskriven av en legitimerad medicinsk sakkunnig, som t.ex. läkare, psykolog, logoped, eller motsvarande.

  1. Gör din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd med bifogad dokumentation i Nais, som är ett nationellt system för ansökan om stöd. Tänk på att det är många som ansöker vid terminsstart, så var ute i god tid då handläggningstiden kan bli längre.
  2. När du har gjort din ansökan kontaktar Funka dig för att boka tid för ett personligt möte, för att samtala om dina behov av kompensatoriska stöd. Det personliga mötet måste ske innan webbanmälan för tentamen stänger. Behöver din dokumentation kompletteras innan samtalet får du istället information om det via Nais. 
  3. Utifrån din ansökan, dokumentation och vårt möte gör Funka en bedömning om det finns kompensatoriska stöd som kan hjälpa dig i din studiesituation. I så fall får du ett besked om detta i Nais.
  4. Viktigt att tänka på: Stödet har ett slutdatum och vill du förlänga det är det viktigt att du själv kontaktar Funka i god tid innan stödet går ut. Om stödet har gått ut behöver du göra en ny ansökan i Nais. 

LÄNK TILL ANSÖKAN

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-05-17