Rutiner vid kompensatoriskt stöd

Här följer information om uppdaterade rutiner som träder i kraft vid höstterminens start 2019 och gäller rekommendationer om kompensatoriskt stöd ifrån Funka.

Rutiner för stöd vid examination:

Student som har eller får rekommendation av stöd där det krävs ett aktivt godkännande av examinator måste kontakta examinator så snart som möjligt dock senast 16 arbetsdagar efter kursstart. Examinator avslår eller beviljar stödet. Examinator meddelar beslutet till Tentafunka om tentamen ges på campus Valhallavägen, alternativt till studentexpedition på respektive campus om tentan ges i Kista, Flemingsberg eller Södertälje.

För stöd som inte kräver ett aktivt godkännande av examinator, t.ex. förlängd skrivtid, kan examinator ändå avslå stödet.

Examinator beslutar om de rekommenderade stödinsatserna vid examination är förenliga med kursens lärandemål. Detta gäller alla typer av rekommenderade stöd.

Ytterligare rutiner för stöd:

1.Vid tentamen:

Examinator meddelar studenten beslut om bifall/avslag av stöd senast 15 arbetsdagar innan examinationstillfället, under förutsättning att studenten har tagit kontakt inom angiven tid. Beslutet skickas till studenten.

2. Vid kontrollskrivning och annan löpande examination:

Vid löpande examination i läsperioden (t.ex. kontrollskrivning) stänger anmälan 10 dagar innan kontrollskrivning. Studenten ska skyndsamt kontakta examinator om behov av stöd. Examinator ska inom 7 arbetsdagar ha fattat beslut om stöd beviljas eller avslås. Den dag anmälan för tentamen stänger är sista dag för examinator att meddela beslut till studenten.

Övrig information

Studentens ansvar

Som student har du eget ansvar för att se över om ditt kompensatoriska stöd kräver ett aktivt godkännande av examinator. Det är därför viktigt att du läser ditt besked i Nais.

OBS! En förutsättning för att få stöd vid tentamen är att studenten har gjort anmälan till examination under de fastställda anmälningstiderna. Om studenten inte har gjort anmälan i tid hänvisas studenten till en ordinarie sal för att tentera i mån av plats, och då utan kompensatoriska stöd.

Handläggningstid

Handläggningstiden när en komplett ansökan inkommit är upp till 15 arbetsdagar.

Har du önskemål om ändringar av ditt stöd ta snarast kontakt med Funka-handläggare då det kan behövas ett nytt kartläggande samtal för bedömning av kompensatoriskt stöd och handläggningstiden är även här upp till 15 arbetsdagar när en komplett ansökan har kommit in.

Krav på legitimation

Vid personligt möte behöver du legitimera dig med giltig fotolegitimation. Mer information finns här: Giltiga id-handlingar på KTH

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-01-07