Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen (2008:567) har bland annat till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsförmåga.

Lagen syftar till att göra Sveriges högkolor mer tillgängliga och att motverka diskriminering.

I lagen definieras funktionsnedsättning så här: ”Varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.”
 

Mer om Diskrimineringslagen  

Diskrimineringslagen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-02-19