Välkommen till Studenthälsan

På studenthälsan finns sjuksköterska, kurator och även läkare. Var och en med sin specialitet och kännedom om studierelaterade frågor. Vi kan erbjuda dig individuella samtal, kurser och information.

Studenthälsan är till för dig som är student på KTH. Vi kan vara ett stöd för dig om du känner att du behöver prata med någon när du inte mår bra. Du kanske inte vet varför men det påverkar dina studier, det kan var fysiskt och/eller psykiskt. Studenthälsan gör en bedömning av din situation men kan inte erbjuda behandling, vi ger dig däremot råd och stöd för att reda upp din situation

Du kan få stöd och hjälp med studierelaterade svårigheter av legitmerad sjuksköterska och kurator, som möter dig för samtal och rådgivning i sociala, existentiella, medicinska och personliga frågor.

Vi har tystnadsplikt och besök hos oss är gratis. Du beställer tid för samtal via e-post. Studenthälsan kan även hjälpa dig med kontakter till instanser i samhället i övrigt.

Offentlighets - och sekretesslagen

Tveka inte att hör av dig om du behöver någon att prata med, Kontakt .