Ta hand om kropp och själ

Att vara student innebär en stor omställning i livet. Vilket kan innebära flytt från nära och kära, mycket och ny kunskap att ta in i en ny studiemiljö, med nya studiekamrater.

Det är det kort sagt så mycket med allt nytt att man lätt kan glömma bort sin kropp och själ.

För att orka med sina studier behöver både kroppen och själen påfyllning. KTH har en del att erbjuda på den fronten också.