Mellanårsenkät

Mellanårsenkäten vänder sig till studenter som befinner sig i mitten av sin arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, kandidatprogram- eller högskoleutbildning. Syftet med undersökningen är att ta del av studenternas erfarenheter och därmed kunna förbättra utbildningsprogrammen och göra studiemiljön så positiv som möjligt både fysiskt och psykosocialt.

Statistiken samlas främst in via en pappersenkät som skickas till studenternas hemadress.

Mellanårsenkät 2019

Under påskveckan kommer en enkät sändas till dig som är i "mitten" av din utbildning. Enkäten kommer via brev men kan även besvaras på webben. KTH har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra undersökningen, bland annat för att säkra din anonymitet. Nytt för denna undersökning är att även masterstudenter får en enkät. Masterenkätens statistik samlas in både via e-postutskick och postutskick.

Dina svar är mycket viktiga!

Det är frivilligt att delta men dina svar är mycket betydelsefulla och kan inte ersättas av någon annans.

Stort tack för din medverkan!

Frågor om undersökningen kan ställas till Alice Eklund, utredare, GVS/PKF på aliceek@kth.se

Resultatet presenteras här kan du läsa tidigare karriäruppföljningar under karriär

Resultat från tidigare Mellanårsenkäter


Mellanårsenkät 2015 (pdf 394 kB)

Mellanårsenkät 2012 (pdf 289 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-04-16