Stipendier och anslag

Du som är student, lärare, forskare eller anställd vid KTH har möjlighet att söka stipendier från KTH:s anknutna stiftelser samt från externa stiftelser och organisationer. Här finns information om vart du kan vända dig för att hitta finansiellt stöd för studier, resor eller forskning.

Studerandestipendier för studenter

I menyn till vänster finns information om stipendier för studier vid KTH både från KTH:s anknutna stiftelser och andra organisationer. 

Resestipendier för forskare och forskarstuderande

I menyn till vänster finns information om resestipendier från KTH:s anknutna stiftelser och andra organisationer. 

KTH Opportunities Fund

KTH Opportunities Fund erbjuder stipendier till studenter på både kandidat-, master- och doktorandnivå för att finansiera projekt, praktikplatser och forskning kopplade till deras studier på KTH. Läs mer: www.kth.se/alumni/engagemang/ge-en-gava/sok-medel

Stipendier för personalutbyte

Här finns information om sabbatsperiod för lärare och internationell mobilitet för administratörer och lärare som ger anställda möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte internationellt. Läs mer här: intra.kth.se/anstallning/karriar/personalmobilitet

Stipendier för forskarstuderande och postdoktorer till längre projekt

Här finns information om stipendier till forskarstuderande och postdoktorer. Läs mer: www.kth.se/om/work-at-kth/stipendier

Stipendier för internationella studenter på KTH

Här finns information om stipendier för internationella studenter för masterstudier vid KTH. Här ingår bland annat KTH-India Scholarship. Läs mer: www.kth.se/en/studies/master/scholarships/scholarship-opportunities-1.860447

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:stipendier@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-03-04