Stipendier och anslag

På stipendiesidorna kan du som är student, lärare eller forskare vid KTH läsa om dina möjligheter att söka stipendier från KTH:s anknutna stiftelser och även externa stipendier.

Tips och råd till dig som ska söka stipendium

Här är några tips och råd som kan vara bra att tänka på om du är student och vill söka stipendium för dina studier.

  • Det första steget är att hitta stipendier som du är berättigad att söka.
  • Sök alla stipendier du är berättigad att söka.
  • Var ute i god tid - de flesta KTH-stipendier delas ut en gång per år. Missar du ansökningsdatumet måste du vänta ett helt år innan du har möjlighet att söka igen.
  • Lägg tid på din stipendieansökan - var noggrann när du skriver den. Gör det enkelt och tydligt att förstå din ansökan för personen som ska läsa den. Det ökar dina chanser att bli tilldelad ett stipendium. Ha med alla bilagor som krävs och författa texten så att det är lätt att förstå. Läs igenom din ansökan flera gånger innan du skickar in den.
  • Står det i utlysningstexten när beslut kommer? Notera det så att du inte behöver fråga om när beslut kommer. Om det inte står brukar beslut komma inom 2-3 månader efter att utlysningstiden har gått ut.
  • Leta stipendier på flera ställen - det finns mängder av fonder och stiftelser som delar ut stipendier till behövande studenter. Kolla t.ex. på din kommuns hemsida eller hembygdsföreningar på den ort du kommer ifrån. Du kan säkert hitta många fler stipendier att söka bara du använder din fantasi lite grann.
  • Om du använder söktjänster; tänk på att det på dessa ofta inte framgår vem som kan söka ett stipendium och när det går att söka i detta.

Information om stipendier från de KTH-anknutna stiftelserna: stipendier@kth.se

Andra stipendiesidor på KTH:

Stipendier för personalutbyte

Utlysta stipendier (forskarstuderande och postdoktorer till längre projekt)

KTH-India Scholarship

Scholarship opportunities KTH master's programmes

KTH Opportunities Fund

Utöver information på stipendiesidorna kan du söka information via stipendiehandböcker, som du kan hitta på bibliotek, eller via stipendiedatabaser, till exempel:

AllaStudier.se/stipendier

European-funding-guide.eu

Global Grant

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas  (visar alla stiftelser som är registrerade i Sverige men inte vem som kan söka och när)

Stipendier.se

Studentstipendium.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:stipendier@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2020-02-05