Avgifter för utbildningen

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Information om anmälnings- och studieavgifter.

Samtliga studenter betalar själva för bland annat kurslitteratur och studiematerial. Det kan vara bra att tänka på att söka efter begagnad studentlitteratur och annat studiematerial, eftersom kurslitteratur är en stor och betydande utgift för alla som studerar. Om du anser att kostnaderna för studiematerial är orimliga bör du prata med kursansvarig lärare och studentkåren så tidigt i kursen som möjligt.

Studentkårens bokhandel - THS Kårbokhandeln