Avgifter för utbildningen

Utbildningen vid KTH är avgiftsfri för medborgare inom EU/EES och Schweiz. Studenter från övriga länder betalar studieavgift.

Samtliga studenter betalar själva för bland annat kurslitteratur och studiematerial. Det kan vara bra att tänka på att söka efter begagnad studentlitteratur och annat studiematerial, eftersom kurslitteratur är en stor och betydande utgift för alla som studerar. Om du anser att kostnaderna för studiematerial är orimliga bör du prata med kursansvarig lärare och studentkåren så tidigt i kursen som möjligt.