Fusk och plagiering

Slarv, stress och okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till att studenter kopierar in plagierat material i rapporter och uppsatser, men det är ingen giltig anledning vid en prövning i disciplinnämnden.

Att fuska innebär att man använder sig av otillåtna metoder eller hjälpmedel i syfte att vinna en fördel. Att utbyta information med någon annan person under en salstenta kan också betraktas som fusk. Plagiering innebär att du lämnar in någon annans arbete eller delar av någon annans text eller kod i ditt eget namn. Det är lättare att upptäcka plagiat än många tror. På ett stort antal svenska universitet och högskolor används automatiserade textmatchningsverktyg.

Examinator är skyldig att till rektor anmäla grundad misstanke om försök till vilseledande. En student som anmälts får möjlighet att skriftligen yttra sig över anmälan. Rektor beslutar sedan om disciplinärendet ska hänskjutas till disciplinnämnden. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studierna under en tidbestämd period.

I länken nedan hittar du KTH:s handbok, Hjälp studenterna att undvika plagiering, där du kan få råd och tips om hur du använder källmaterial.

​​​​​​​Handbok - Hjälp studenterna att undvika plagiering (pdf 723 kB) ​​​​​​​