Till innehåll på sidan

Personskadeförsäkring

Du som blivit antagen och bedriver studier på KTH är försäkrad genom personskadeförsäkringen under den tid du vistas i universitets lokaler och under resor som är i direkt anslutning till och från dessa.

Personskadeförsäkring för studenter vid distansstudier

Den 16 april beslutade regeringen att den personskadeförsäkring som gäller för studenter inom högre utbildning även ska gälla vid distansstudier. Detta gäller under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning på högskolor och universitet ska bedrivas på distans. För skadeanmälan av olycksfall i hemmet vid distansstudier, se längre ned på sidan.


Försäkringen gäller under all tid då studenten deltar i verksamhet i KTHs regi; det vill säga även då du som student vistas på en praktikplats eller på en arbetsplats där examensarbete utförs, inom Sverige. Personskadeförsäkringen för studenter gäller inte under mottagningsveckorna (under denna period måste du ha tecknat en egen olycksfallsförsäkring). Ersättning kan bland annat erhållas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor samt för sveda och värk.

Personskadeförsäkring avser inte forskarstuderande som omfattas av ett anställningsförhållande.

Försäkringen tecknas av Centrala studiestödsnämnden (CSN) åt universitet och högskolor som betalar en premie för sina studenter. Som student behöver du alltså inte göra något - oavsett om du tar studiemedel eller inte - du behöver bara vara antagen och bedriva studier på KTH.

Om du har generella frågor om personskadeförsäkringen är du välkommen att kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen .

Behöver du ett intyg till din praktikplats eller liknande ta kontakt med din programstudievägledare

Hur gör jag en skadeanmälan?

För att anmäla skada behöver du:

1. Ladda ned och fyll i blanketten för skadeanmälan på Kammarkollegiets hemsida .

2. Kontakta en lärare eller administratör på din skola som intygar att du vid skadetillfället var antagen till och bedrev studier vid lärosätet.
3. Skicka in den ifyllda blanketten till Kammarkollegiet i Karlstad.

Försäkring vid utbytesstudier

För de studenter som åker på utbytesstudier tecknas en försäkring hos Kammarkollegiet som heter Student Ut. Läs mer om Student Ut här .

Om du inte är utbytesstudent som studerar utomlands inom ett utbytesavtal eller inom MFS och Erasmus praktik måste du själv skaffa försäkring för din utlandsvistelse. Det finns möjlighet att ta extra studielån hos CSN för försäkringskostnader.

För mer information om försäkringsvillkoren för Student Ut, se Kammarkollegiets hemsida .