Rättigheter och skyldigheter som student

Visste du att studenter har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation? Eller att högskolor ansvarar för att studenter ges studiesocialt stöd och en god studiemiljö?

Som student på universitets- och högskolenivå har du både rättigheter och skyldigheter att förhålla dig till. De är reglerade i såväl nationella lagar och förordningar som i lokala styrdokument som KTH har tagit fram.

På de här sidorna har vi samlat några av de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna du har som student.

Frågor om studenträtt

Vill du veta mer? Undrar du hur du ska gå tillväga i en fråga?
 

Fråga om Kontakta
Generella regler på KTH Centrala studie- och karriärvägledningen
Regler på din skola   Grundutbildningsansvarig
Regler på ditt program   Programansvarig


Behöver du som student hjälp i en fråga eller känner dig felaktigt behandlad kan du vända dig till Tekniska högskolans studentkår THS .