Till innehåll på sidan

Personskadeförsäkring

Du som blivit antagen och bedriver studier på KTH är försäkrad genom personskadeförsäkringen under den tid du vistas i universitets lokaler och under resor som är i direkt anslutning till och från dessa.

Försäkringen gäller under all tid då studenten deltar i verksamhet i KTHs regi; det vill säga även då du som student vistas på en praktikplats eller på en arbetsplats där examensarbete utförs, inom Sverige. Personskadeförsäkringen för studenter gäller inte under mottagningsveckorna (under denna period måste du ha tecknat en egen olycksfallsförsäkring).

Försäkringen tecknas av Centrala studiestödsnämnden (CSN) åt universitet och högskolor som betalar en premie för sina studenter. Som student behöver du alltså inte göra något - oavsett om du tar studiemedel eller inte.

Personskadeförsäkringen avser inte forskarstuderande som omfattas av ett anställningsförhållande.

För information om försäkringsvillkoren, se Kammarkollegiets hemsida.

Behöver du ett intyg till din praktikplats eller liknande ta kontakt med din programstudievägledare

För generella frågor om personskadeförsäkringen kontakta Centrala studie- och karriärvägledningen .

Hur gör jag en skadeanmälan?

För att anmäla skada behöver du:

1. Ladda ned och fyll i blanketten för skadeanmälan på Kammarkollegiets hemsida .

2. Kontakta en lärare eller administratör på din skola som intygar att du vid skadetillfället var antagen till och bedrev studier vid lärosätet.

3. Skicka in den ifyllda blanketten till Kammarkollegiet i Karlstad.

Försäkring vid utbytesstudier

För de studenter som åker på utbytesstudier tecknas en försäkring hos Kammarkollegiet som heter Student UT. Läs mer om Student UT här .

Om du inte är utbytesstudent som studerar utomlands inom ett utbytesavtal eller inom MFS och Erasmus praktik måste du själv skaffa försäkring för din utlandsvistelse. Det finns möjlighet att ta extra studielån hos CSN för försäkringskostnader.

För mer information om försäkringsvillkoren för Student UT, se Kammarkollegiets hemsida .

 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2021-03-25