Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd i sina studier vid KTH. Stöden kan bland annat vara i form av anpassad tentamen, anteckningsstöd, talböcker och mentorsstöd.

KTH bedriver, i enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567), ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för studenter med funktionsnedsättning. En del i det arbetet är att erbjuda kompensatoriskt, pedagogiskt stöd i studiesituationen.

Funka ansvarar för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Som student kan du kontakta Funka för att diskutera möjligheten till pedagogiskt stöd.

Kontakt

Funka har samordnare som arbetar med pedagogiskt stöd åt studenter vid KTH.

Kontakta dem om du har frågor eller om du behöver stöd i dina studier.

Mail: funka@kth.se

Telefontid måndag-torsdag, klockan 9.00-10.00

Tel: 08-790 7500

Mer info om Funka

Att plugga på KTH med funktionsnedsättning

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:funka@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-06-20