Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll innebär ett uppehåll från studierna. Studieavbrott innebär att studierna avbryts för gott.

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna under en bestämd tidsperiod enligt beslut från KTH. Ett beviljat studieuppehåll ger rätt att återuppta studierna efter studieuppehållet.

Regler om studieuppehåll för den som är antagen till en utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns i högskoleförordningen (1993:100) och i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2016:1).

En ansökan om studieuppehåll skickas till det utbildningskansli som ansvarar för programmet. Den som är grundutbildningsansvarig eller programansvarig för programmet beslutar om studieuppehåll.

Läs mer om studieuppehåll och ansökan

Studieavbrott

En studerande som avser att avbryta studierna för gott ska anmäla detta till skolans utbildningskansli.

Läs mer om studieavbrott och anmälan

Vem vänder jag mig till?

Kontakta studievägledaren eller motsvarande på ditt program för mer information.