Studievägledning

På KTH finns Studievägledare på program och Centrala studie- och karriärvägledningen.

Programstudievägledare

Studievägledaren på ditt program ska vara ett stöd för dig under din studietid, både vad gäller studierelaterade frågor och studiesociala ärenden. Du vänder dig till dem när du behöver stöd med att upprätta en studieplan, om du behöver stöd under dina studier mm.

Studievägledning på program

Centrala studie- och karriärvägledningen

Centrala studievägledningen kan vara ett kompletterande stöd vid behov i din studiesociala situation. Du vänder dig till dem om du av någon anledning inte kan vända dig till din programstudievägledare. 

Centrala studie- och karriärvägledningen

Etisk deklaration

Studievägledare erkänner som ett etiskt värde att uppgifter om personliga förhållanden, som en person lämnat i förtroende, inte utan medgivande får lämnas vidare till obehöriga.

Etisk deklaration 2017 (pdf 122 kB)