Uppförandekod för studenter

KTH:s mål är att erbjuda dig som student en bra utbildning och en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper in i yrkeslivet. KTH ser det därför som mycket viktigt att du redan under studietiden har ett professionellt förhållningssätt till dina studier, studiekamrater, lärare och övrig personal på KTH.

Nedan finns Uppförandekoden för studenter vilken syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student på KTH.

Uppförandekod för studenter.pdf (pdf 540 kB)