Studiemedel

Studenter kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du som är utländsk medborgare och ska studera kan få studiemedel om du uppfyller vissa villkor.

CSN har som regel att du som student ska läsa 30 hp på hösten under 20 veckor och 30 hp under 20 veckor på vårterminen.

Sök studiemedel för både höst- och vårtermin på samma gång. Du som väntar på antagningsbesked kan söka så fort du har fått det. 

Information om studiemedel och hur du ansöker, finns på CSN:s hemsida

Om du har frågor om hur du ansöker om studiemedel samt vilka regler och beslut som gäller, vänd dig i första hand direkt till CSN med dina frågor. Om din fråga gäller kursregistreringar m.m., ska du kontakta din programstudievägledare . Centrala studie- och karriärvägledningen på KTH svarar på övriga studiemedelsfrågor.