Studiemedel

Studenter kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du som är utländsk medborgare och ska studera kan få studiemedel om du uppfyller vissa villkor.

CSN har som regel att du som student ska läsa 30 hp på hösten under 20 veckor och 30 hp under 20 veckor på vårterminen.

Sök studiemedel för både höst- och vårtermin på samma gång. Du som väntar på antagningsbesked kan söka så fort du har fått det. 

Information om studiemedel och om ansökan finns på CSN:s hemsida

Ta i första hand kontakt med CSN när det gäller din ansökan om studiemedel, regler och beslut om studiemedel. Om din fråga gäller kursregistreringar mm. ska du kontakta din skola. Centrala studievägledningen på KTH svarar på övriga studiemedelsfrågor.