Till innehåll på sidan

Uppflyttningsregler för programstudenter

För studenter antagna före höstterminen 2018 gäller uppflyttningsregler till högre årskurs.

Vissa krav måste vara uppfyllda för att du ska kunna fortsätta studierna i högre årskurs. Om du inte uppfyller uppflyttningskraven för ditt program ska du ta kontakt med din programstudievägledare för att upprätta en individuell studieplan. Huvudsyftet med planen är att du ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår/termin. I studieplanen ska i första hand de moment som du har kvar ingå, samt kurser från nästa årskurs/termin som du är behörig till.