Till innehåll på sidan

En trygg studiemiljö under covid-19

Här hittar du information om vad som gäller för studenter på KTH med anledning av covid-19. Detta kan komma att ändras till följd av regeringen och andra myndigheters rekommendationer och beslut.

Detta gäller på KTH med anledning av att restriktionerna upphörde den 9 februari

Från och med den 9 februari upphörde de covidrelaterade restriktionerna.

Undervisning och examination

Undervisning och examination som gynnas av att genomföras i den digitala miljön fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus. Ommöblering till ordinarie möblering sker successivt.

Mer om examination under covid-19

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra, om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19.
  • Alla som är 12 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. 
  • Det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.

Skydda dig själv och andra (folkhalsomyndigheten.se)

Drop-in-vaccination mot covid-19 på campus