Till innehåll på sidan

En trygg studiemiljö under covid-19

Här hittar du information om vad som gäller för studenter på KTH med anledning av covid-19. Detta kan komma att ändras till följd av regeringen och andra myndigheters rekommendationer och beslut.

Detta gäller i Sverige och på KTH angående covid-19

Från och med 9 februari 2022 upphörde de covidrelaterade restriktionerna i Sverige.

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Från och med 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

 Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Alla som är 17 år och äldre rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. KTH erbjuder emellanåt drop-in-vaccination på campus.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra, om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19.
  • Om du är ovaccinerad löper du större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Coronapandemin: Detta gäller just nu (krisinformation.se)

Undervisning och examination

Undervisning och examination som gynnas av att genomföras i den digitala miljön fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.