Till innehåll på sidan

Examination på KTH under covid-19

Vi förstår att det är många funderingar bland studenter rörande examination på plats på KTH nu när smittläget förvärrats. Här finns senaste informationen från KTH angående examination på KTH. Regler och rekommendationer kan komma att ändras till följd av regeringen och andra myndigheters rekommendationer och beslut.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan KTH:s utbildning bedrivas på plats på campus och våra examinationer likaså.

För att minska risken för smittspridning har KTH har vidtagit en rad åtgärder så att du som student ska kunna känna dig trygg när du tentar. Standard i våra tentasalarna är 30 personer som tentar samtidigt med ett avstånd på minst 1,5 meter. Alla ska ha tillgång till handsprit. In- och utpassering är ordnad så att avstånd ska kunna hållas hela tiden. Tentamensvakterna sitter bakom skärmar av plexiglas och lärare ronderar utanför salen för att kunna svara på eventuella frågor.

Om du är sjuk eller har symptom ska du liksom tidigare stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd: Om du eller någon i din familjen har blivit sjuk (folkhälsomyndigheten.se) . I sådana fall gäller precis som tidigare, att omtentamen kan göras vid nästa examinationstillfälle. Glöm inte att sjukanmäla dig till Försäkringskassan för att kunna få dispens för CSN, se mer info längre ner på sidan.

Kommer extra examinationstillfällen att ges?

Regeringen och Universitetskanslersämbetet uppmanar lärosätena att försöka vara flexibla med fler examinationstillfällen för de som har symptom eller är sjuka. Om du inte kan delta vid examination under tentamensperiod för P2 (10-17 januari 2022) hänvisas du till omexaminationsperioden för P2 (19-22 april 2022). I nuläget är inga extra examinationstillfällen för P2 inplanerade.

Eventuellt kan KTH erbjuda fler examinationstillfällen senare. Eventuellt erbjudande av ytterligare examinationstillfällen för campusförlagd examination ges i anslutning till att anmälan för omexaminationsperioden öppnar i mars.

Läs mer på KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Tenta- och omtentaperioder samt anmälningstider

CSN vid missad examination på grund av covid-19

Om du på grund av Folkhälsomyndighetens eller KTH:s rekommendationer inte kan delta vid examination, kan CSN att ta hänsyn till det när de senare bedömer dina studieresultat.

  • Om du själv har influensaliknande symptom som hindrar dig från att delta ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan, forsakringskassan.se
  • Om du av andra skäl inte kan delta, till exempel på grund av en anhörigs sjukdom, måste du kunna visa upp någon form av dokumentation som styrker det.

Läs mer på sidan Om studieresultaten inte räcker (csn.se) .

Dispens från SSSB

Om du på grund av Folkhälsomyndighetens eller KTH:s rekommendationer inte kan delta vid examination, kan SSSB ta hänsyn till det när de senare bedömer dina studieresultat. Blankett för ansökan om dispens finns på sidan Ansökan för dispens eller förtur (sssb.se) .

För mer information, vänligen kontakta SSSB .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2022-01-14