Till innehåll på sidan

Höstterminen 2021: undervisning, examination och utlandsstudier

Här finns information som du som student behöver veta om höstterminen 2021 med anledning av covid-19.

Rektor har den 1 juni 2021 fattat beslut om höstterminen 2021. Från och med 29 augusti 2021 kommer merparten av undervisning och examination genomföras på campus, som är öppet. Undervisning och examination som gynnas, eller kan genomföras lika väl, i den digitala miljön fortsätter att genomföras digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

Undervisning och examination

Undervisning och examination genomförs på campus med fokus på såväl fysisk som digital närvaro. Detta beslut omfattar även de inledande veckorna för nya studenter, 16-28 augusti. All omexamination under perioden 16–20 samt 23–28 augusti genomförs på distans enligt tidigare beslut.

KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv i syfte att minska smittspridning av covid-19 där en av de viktigaste är att undvika trängsel.
För inledningen av hösten innebär detta att för KTH:s hörsalar kommer 1/3 av alla sittplatser per sal att kunna utnyttjas, i övningssalarna är det tentamenssittning som gäller. Praktisk och laborativ campusundervisning får genomföras och då gäller att:

  • den genomförs i mindre grupper av studenter
  • aktiviteten anpassas för att minimera smittspridning
  • trängsel undviks
  • den genomförs med adekvat skyddsutrustning, tvättning och desinfektion.

Mottagning

Delar av mottagningen och inledande veckorna för nya studenter 16-28 augusti 2021 äger rum på campus. Bland annat delas KTH-konton och passerkort ut på campus. De delar av de inledande veckorna som omfattar informationspass och tidigare genomfördes i stor sal, genomförs digitalt. Aktiviteter i stora grupper ska undvikas till dess att restriktionerna från myndigheterna gradvis släpps. Detta gäller även sociala aktiviteter.

Utlandsstudier

KTH:s studenter kan genomföra utbytesstudier inom ramen för sin utbildning på KTH under förutsättning att mottagande universitet tar emot utbytesstudenter och att landet tillåter inresa. Därutöver krävs att regeringen (utrikesdepartementet) inte har några gällande reserestriktioner till det aktuella landet (för såväl nödvändiga som icke-nödvändiga resor). Motsvarande gäller för studenter som ska göra examensarbete eller praktik utomlands. Utresande utbytesstudenter följer partneruniversitetets terminstider för höstterminen 2021.

Utbytesstudenter från KTH som inte kan ta sin utbytesplats i anspråk på grund av inställt utbyte eller reserestriktioner, erbjuds plats i ordinarie utbildning på KTH.

KTH tar emot inresande studenter för utbytesstudier, examensarbete eller praktik höstterminen 2021. Utbytesstudier kräver fysisk närvaro vid KTH. Inresande utbytesstudenter ska befinna sig i Sverige vid utbytet, om inte annat har överenskommits. Även studenter inom ramen för utbildningssamarbeten ska befinna sig i Sverige då studierna enligt utbildningsplan för samarbetet bedrivs på KTH, om inte annat har överenskommits inom ramen för samarbetet.

Disputationer och licentiatseminarier

Disputationer kan ske på campus och digitalt. Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas i förekommande fall av regeringens begränsningar för allmänna sammankomster. Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (utökade möjligheter till internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent), dels av hållbarhetsskäl (minskat resande). Alla disputationer och licentiatseminarier ska tillgängliggöras för åskådare digitalt.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-06-14