Till innehåll på sidan

Om du blir sjuk

Om du får symptom som kan tyda på covid-19 är det viktigt att du omedelbart går hem och undviker att komma nära andra människor på vägen.

Om du behöver testa dig för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Individer i Region Stockholm kan även boka tid för ett antikroppstest via 1177.se . För att kunna göra det måste du ha varit symptomfri i mer än 14 dagar.

Det är viktigt att alla som har sådana symptom testar sig för att få veta om de är smittade eller inte. Det är inte bara för din egen skull det är viktigt, utan det ger också dem du eventuellt smittat en möjlighet att testa sig. På så sätt bidrar du till att bromsa smittspridningen. Du är inte skyldig att testa dig men du måste vara noggrann med att inte utsätta andra för smittorisk och då behöver du veta om du är smittad eller inte.

Provtagning i Stockholms län på 1177.se

Detta gäller om du är bekräftad smittad med covid-19

KTH har i samråd med Smittskydd Stockholm tagit fram en rekommendation för hur verksamheten anpassas vid smitta. Om en student som deltagit i campusbaserad undervisning är bekräftat smittad med covid-19 kan de kurstillfällen som studenten är registrerad på komma att behöva övergå till 100 % distansundervisning under en period av två veckor. Om det finns labbar eller praktiska moment inplanerade i kurstillfället under denna period kommer dessa genomföras efter de två veckorna.

Om du har testats positivt för covid-19 bör du meddela antingen programstudievägledaren (som har tystnadsplikt), kursansvarig lärare eller examinator om detta. Den person som får denna information har ansvar för att den förs vidare till skolans UA och ska dessutom tänka på tystnadsplikten.

Om du får ett positivt svar på testet måste du delta i smittspårning. Du får instruktioner för detta i samband med ett eventuellt positivt svar vid provtagning.

Om du får ett positivt provsvar på 1177.se

Detta gäller om du bor med någon som är sjuk

Om du bor med någon som är bekräftat smittad med covid-19 ska du undvika nära kontakt med andra och studera hemifrån.

Råd för dig som bor tillsammans med någon som är smittad på 1177.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Information och service
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-01-29