Till innehåll på sidan

Tips för utformning av inlaga

Det finns ingen mall för inlaga till avhandlingar på KTH. Nedanför finns istället en sammanställning av tips för marginaler, teckenstorlek, radavstånd samt budskap för att underlätta arbetet med inlagan.

Marginaler

För att texten ska bli lättläst är den ideala spaltbredden 55-65 tecken inklusive mellanslag. De knep som kan användas för att öka läsbarheten, förutom två eller flera spalter, är:
• Att öka graden på typsnittet
• Ha bredare marginaler som minskar spaltbredden
• Ha ojämn högerkant

Förutom läsbarheten påverkar marginalerna sidans och uppslagets estetiska värde. En tumregel är att sidfoten, det vill säga marginalen i underkant, ska vara störst, ungefär dubbelt så stor som sidhuvudet, marginalen i överkant. Gör man en limbunden tjock bok måste buntmarginalen (insidan) ökas för att kunna läsa texten inne vid ryggen.

Teckenstorlek och varianter

Lämplig grad (storlek)för typsnittet i brödtext är 10-12 punkter. Välj hellre för stort än för litet för att underlätta för läsare med sämre syn. Vi rekommenderar 11 punkter för G5 och 12 punkter för A4. Fotnoter sätts i 1-2 punkter mindre grad än brödtexten samt kortare radavstånd. Även tabeller och figurtexter kan sättas i mindre grad än brödtexten men det är ofta en smaksak.

Kursivt typsnitt (kursiv skärning av ett typsnitt) används gärna där något ska betonas eller markeras, hellre än halvfet/fet eller understruket. Även i figurtexter är kursivt vanligt.

Feta typsnitt (halvfet eller fet skärning av ett typsnitt) slår igenom och ögat dras lätt till det på bekostnad av resten av innehållet. Användes sparsamt, men bra i till exempel rubriker i mindre grader.

Radavstånd

I brödtexten bör man i svenska välja minst 20 % längre radavstånd än typsnittets höjd för att få plats för Å, Ä och Ö. Vid 11 punkter bör man alltså ha 14 punkters radavstånd (förkortas 11/14 pt), vid 12 punkters typsnitt 15 punkter (12/15 pt). I engelska kan det räcka med 10 % extra för radavståndet, t.ex. 10/11 pt. Fotnoter och bildtexter brukar sättas kompaktare med kortare radavstånd än brödtexten, t.ex. 9/10, 10/11 eller 10/12 pt för fotnoter och 11/13 eller 12/14 pt för bildtexter.

Budskap och läsbarhet

Om du arbetar med dubbelsidiga dokument bör du titta på ett helt uppslag i taget för att få det snyggt. Läsarens blick söker vid första anblicken över uppslaget och vill ha en fästpunkt uppe till vänster, i ”vänsterkrysset”. Placera gärna en rubrik eller en illustration där. Försök att tänka på att föra din berättelse vidare genom dokumentet. Ett medel är att ögat alltid ska kunna finna brödtexten på uppslaget, till exempel genom att ha minst ett stycke brödtext nere till höger som leder vidare till nästa uppslag.