Till innehåll på sidan

På Campus

KTH IT-Support tillhandahåller ett flertal tjänster på Campus Valhallavägen för studenter, supporten har bl.a. hand om de allmänna datasalarna, skrivarna och passerkort.

Datorsalar och filareor

På följande sidor hittar du kartor som visar datasalarna på de olika campusområdena, anvisningar kring datorkonto och filareor där du kan spara ned ditt material. Som student får man bl.a. en hemkatalog (H:) på 3 GB.

Datorsalar och filareor

Utskrifter

KTH tillhandahåller en fri utskriftskvota för studenter som för närvarande ligger på 200 kronor per kalenderhalvår.

På följande sidor hittar du instruktioner kring hur du aktiverar ditt konto för att använda skrivarna och kartor som visar var du kan hitta skrivarna på Campus Valhallavägen.

Utskrifter från KTH-Print

Passerkort

På följande sidor hittar du information kring bl.a. var du hämtar ut ditt passerkort och ändrar din pinkod.

Passerkort

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-09-10