Till innehåll på sidan

Förändrat upplägg av datorsalsundervisning

Undervisningen i KTH:s datorsalar är sedan HT 2020 upplagt på ett annorlunda sätt, på grund av Covid-19, med tre olika varianter av undervisning: Fysiskt, RemoteLab och Kombinerad. Nedan följer information kring hur det kommer att se ut i praktiken.

Hybridundervisning på KTH

När campus öppnar hösten 2021 kommer några lärare och studenter,pga Covid-19, vara på Campus och andra kommer finnas på distans, även för undervisning i sal.


Mer info och rekommendationer kring s.k. hybridundervisning hittar du på websidan Hybridundervisning - Salsundervisning med Zoom

För att minimera risker för smittspridning när det gäller den fysiska delen av undervisningen (på plats i KTH:s lokaler) så behöver alla involverade: lärare, studenter, samt teknisk och administrativ personal hjälpas åt och ta hänsyn till folkhälsomyndighetens och KTH:s rekommendationer, t.ex. gällande avstånd och god handhygien.

Mer info om allmänna regler och råd i KTH:s lokaler hittar du på websidan, Så hanterar vi covid-19

Tre varianter av datorsalar

Även i KTH:s datorsalar kommer det att finnas möjlighet att bedriva kombinerad/hybrid sals- och distansundervisning.

De fysiska förutsättningarna i de olika datorsalarna är olika, därför kommer även upplägget att variera.

Det kommer att finnas tre varianter av upplägg i datorsalarna:

  • Fysiskt - endast fysisk undervisning är möjlig för alla datorer
  • RemoteLab - endast fjärråtkomst möjlig för alla datorer
  • Kombinerad - vissa datorer är tillgängliga för fysisk undervisning och resten för fjärråtkomst

Notera att i de salarna som är avsedda för fysisk undervisning kommer det att finnas endast en sittplats vid varje dator (istället för två sittplatser som det var innan Covid-19). I datorsalarna med ett kombinerat upplägg kommer det att finnas anvisning om vilka datorer som är avsedda för endast fjärråtkomst.

Mer info om fjärråtkomst till datorsalsdatorer under Covid-19 hittar du på websidan Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar under Covid-19

Här nedan följer en sammanställning av upplägget i KTH:s datorsalar, listad per datorsal och uppdelat på operativsystem.

Datorsalar med KTH Windows

Datorsalsnamn Variant Fysiskt tillgängliga datorer Datorer för RemoteLab

Baltzar

Fysiskt

24 0

Biblioteket

Kombinerad

35

9:

KTHB-09,12,13,15,17,19, 22, 27, 29

Bilbo

RemoteLab

0 16

Bure

Fysiskt

27 0

Butter

Fysiskt

20 0

CADLAB

Kombinerad

15

10:

Cadlab-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Christopher

Fysiskt

24 0

Jacob Faggot

Fysiskt

19 0

Frodo

Fysiskt

20 0

Fylke

RemoteLab

0

10

Glader

Fysiskt

20 0

ITM-C30

Kombinerad

30

30:

ITM-C30-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

ITM-C45

Fysiskt

30

0

ITM-C46

Fysiskt

30

0

KA-209

Fysiskt

21 0

KA-309

RemoteLab

0 20

206 (Red Hat)

Fysiskt

20 0

Kloker

RemoteLab 0 16

M102

Fysiskt

12 0

M122

RemoteLab

0

18

Maclean

RemoteLab

0 27

MAT

Fysiskt

10 (MAT-01 är ej tillgänglig)

0

Merry

Fysiskt

16 0

Nils

RemoteLab

0 18

Pippin

Fysiskt

20 0

Prosit

Fysiskt

20 0

RB33

Fysiskt

20 0

Sam

RemoteLab

0 8

T41
(STH-4303)

Kombinerad

40

18:

1, 3, 6, 10, 18, 23, 24, 26, 29, 34, 35, 36, 37,38, 39, 46, 60, 61

T65
(STH-6001)

Fysiskt

10

Toker

Fysiskt

16 0

Trötter

Fysiskt

20 0

XQ23

Fysiskt

16 0

XQ25

RemoteLab

0 16

XQ32

Fysiskt

16 0

XW343

Fysiskt

82

0

XW344

Fysiskt

48 0

XW41

Fysiskt

43

0

XW50

Fysiskt

78

0

Datorsalar med KTH Mac och KTH Ubuntu

Datorsalsnamn

Variant

OS

Fysiskt tillgängliga datorer Datorer för RemoteLab

Blå

Fysiskt

Ubuntu

0

Röd

Fysiskt

Ubuntu

21 0

Orange

Fysiskt

Ubuntu

21 0

Gul

Kombinerad

Ubuntu

17

1:

Gul-08

Grön

Fysiskt

Ubuntu

8 0

Brun

Stängd

Ubuntu

0

0

Grå

Fysiskt

Ubuntu

13 0

Karmosin

Fysiskt

Ubuntu

14 0

Magenta

Fysiskt

Ubuntu

14 0

Vit

Kombinerad

Ubuntu

5

2:

VIT-06, 07

Violett

Fysiskt

macOS

14 0

Turkos

Fysiskt

macOS

8 0

Spel

Kombinerad

Ubuntu

21

3:

SPEL-06, 12,18

Sport

Kombinerad

Ubuntu

12

1:

SPORT-07

Konst Kombinerad macOS 10

2:

KONST-06, 07

Musik Kombinerad macOS 8

1:

MUSIK-01

Information på denna sida kommer at uppdateras löpande utifrån rådande omständigheter.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-10-25