Till innehåll på sidan

Anpassning av tentamensregler vid examination med Zoom

Zoomövervakning är inte tillåtet på KTH

Det är inte tillåtet med digital skriftlig distansexamination med kameraövervakning (till exempel via Zoom) på KTH. Zoom kan däremot användas på andra sätt för examination.

Läs mer om vad som gäller för examination i scenarieplaneringen .

Inför tentamen

 • Obligatorisk föranmälan gäller utan undantag.
 • Student ska ha giltig legitimation vid tentamenstillfället. Endast studenter med giltig ID-handling får genomföra tentamen, mer information om giltiga legitimationstyper
 • Student som är avstängd på grund av disciplinär förseelse eller obetald studieavgift får inte delta i tentamen.
 • Student ska ha tagit del av anvisningarna för tentamen innan tentamenstillfället.
 • Student ska känna till vilka hjälpmedel som är tillåtna.

Under tentamen

 • Mötesvärd eller tentamensvakt kommer genomföra id-kontroll under tentamen.
 • Zoomrummet öppnas om inget annat anges 30 minuter innan tentamen startar. Studenten uppmanas att ansluta så tidigt som möjligt.
 • Det är inte möjligt att ansluta efter att tentamen har startat.
 • Student ska tillse att endast tillåtna hjälpmedel finns tillgängliga vid tentamenstillfället.
 • Student ska vara beredd att på uppmaning visa mötesvärd eller tentamensvakt hur skrivplatsen och omgivningen ser ut med kameran.
 • Hörlurar är inte tillåtna.
 • Mobiltelefon ska i första hand användas som kamera. Om denna möjlighet inte är tillgänglig ska du använda dig av webbkamera inbyggd i eller kopplad till dator.
 • All kommunikation med andra personer förutom mötesvärd, tentamensvakt och examinator/ansvarig lärare är inte tillåten.
 • Kommunikation med mötesvärd, tentamensvakt och examinator sker via chatten i Zoom samt i breakoutrooms.
 • Mötesvärdens eller tentamensvaktens anvisningar ska alltid följas.
 • Toalettbesök får ske enligt anvisning från examinator, vid paus eller efter klartecken från mötesvärd eller tentamensvakt. Mötesvärden eller tentamensvakt noterar eventuellt avbrott för toalettbesök i avvikelselogg.
 • Mötesvärden eller tentamensvakten meddelar när det återstår 10 minuter av tentamenstiden.

Avslut av tentamen

 • Student ska slutföra sin tentamen senast vid angiven tid
 • Anvisningar för vilket format svaren ska lämnas i och hur filen/filerna ska döpas lämnas av examinator
 • Svaren laddas vanligen upp till Canvas

Misstanke om försök till vilseledande, störande eller hindrande av prov

I 10 kap. högskoleförordningen (1993:100) finns bestämmelser om disciplinära åtgärder mot studenter som gjort sig skyldiga till bland annat försök till vilseledandevid prov, stört eller hindrat verksamheten vid universitetet.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-10-20