Till innehåll på sidan

Information om KTH:s behandling av personuppgifter vid digital examination med Zoom

Du har som student rätt att veta på vilket sätt och varför KTH hanterar dina personuppgifter vid examinerande moment och digital tentamen. Vilken information KTH ska tillhandahålla framgår av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Zoomövervakning är inte tillåtet på KTH

Det är inte tillåtet med digital skriftlig distansexamination med kameraövervakning (till exempel via Zoom) på KTH. Zoom kan däremot användas på andra sätt för examination.

Läs mer om vad som gäller för examination i scenarieplaneringen .

Personuppgiftsansvarig

KTH är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig innebär att KTH ensam bestämmer syfte med hanteringen samt på vilket sätt den ska ske.  

Ändamål

När du genomför en examination på distans så kan tentamen genomföras via Zoom i realtid. Detta innebär att du legitimerar dig inför mötesvärd eller tentamensvakterna via Zoom samt att all eventuell kommunikation kommer att ske via dess chattfunktion.

Vid examinerande moment och tentamina är det viktigt med dokumentationen för att du som student ska få korrekt bedömning och korrekt betyg. För att examination och tentamina ska ske rättssäkert har KTH utfärdat särskilda anvisningar . KTH kommer också att hantera dina personuppgifter på de sätt som krävs för att vi ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att KTH sparar dina personuppgifter vid examinerande moment är för att det är en nödvändig del i den myndighetsutövning som KTH utför när vi sätter betyg.

Lagring

Examinationen som genomförs på distans streamas via Zoom och spelas inte in och sparas inte. Mötesvärdens, tentamensvaktens och examinatorn anteckningar hanteras enligt

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, korrigerade och begränsade. Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätt att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta KTH:s dataskyddsombud .

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på KTH:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till KTH:s dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås via dataskyddsombud@kth.se  eller 08-790 60 00.

Om du inte är nöjd med KTH:s svar, kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via imy@imy.se  eller 08-657 61 00.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-03-02