Till innehåll på sidan

Examination i datorsal, studentguide

Denna information riktar sig till studenter som ska genomföra examination i datorsal. Sidan innehåller information om hur examination i datorsal går till och vad du kan behöva tänka på inför examinationen. Utöver detta beskrivs hur nedlåsning fungerar vid examination i datorsal.

Hur examination i datorsal går till 

Examination i datorsal går i stort sett till på samma sätt som en traditionell salsexamination, exempelvis med id-kontroll och toalettbesök. Skillnaden är att du skriver och lämnar in dina svar på en dator istället för på papper. Det finns dock variationer på hur det kan gå till. Exempelvis kan det i vissa fall vara så att några svar ska lämnas in på papper. Då lämnas dessa in som vid en traditionell salsexamination och skannas in.

Din examinator kan välja att använda Safe Exam Browser (SEB) för att låsa datorn till att enbart använda Canvas. Mer information om SEB finns längre ner.  

Vad kan jag göra för att förbereda mig? 

Glöm inte att anmäla dig

Det är extra viktigt att du anmäler dig till examinationen. Vid examination i datorsal är det inte möjligt att komma in som icke föranmäld.

Ta del av information specifik för din examination 

Se till att ta del av informationen som din examinator tillhandahåller för att veta vad som gäller för just din examination. Den kan innebära undantag från det generella upplägget som beskrivs här. 

Kontrollera att du kan logga in 

Kontrollera att du kan logga in på Canvas. Ett vanligt problem vid examination i datorsal är att studenter glömt bort sitt lösenord. Läs om hur du kan återställa ditt lösenord .

Läs om hur nedlåsningen går till

Läs instruktionerna för hur nedlåsningen går till för att vara extra trygg med processen. Instruktionerna finns även på plats i datorsalen.

Nedlåsning vid examination i datorsal

Nedan beskrivs hur nedlåsning går till vid examination i datorsal.

1. Logga in på datorn med examinationskontot

Börja med att logga in på datorn i datorsalen med kursens examinationskonto. Inloggningsuppgifterna får du på plats i salen.

2. Safe Exam Browser (SEB) startar automatiskt

När du loggar in på examinationskontot kommer Safe Exam Browser (SEB) att starta automatiskt. Programmet tar över hela skärmen.  

3. Logga in med ditt KTH-konto

När SEB startat så möts du av en inloggningsskärm. Logga in med ditt KTH-konto.

Skärmbild med inloggningsskärmen som visas när Safe Exam Browser startat

Efter inloggning kommer du att komma till Canvas startsida. Därifrån kan du klicka dig fram till den aktuella examinationen.  

4. Logga ut från datorn när du är klar

När du är klar och har lämnat in din examination är det enklast att logga ut genom att trycka på Ctrl+Alt+Delete och logga ut från skärmen som kommer upp. 

Videoförklaring om examination på nedlåst dator

Att visa inloggning i Canvas

Skärmbild av Canvasmenyn och en pil som pekar på "Account"

Under examination i datorsal behöver inloggningen i Canvas kontrolleras gentemot studentens legitimation. Detta görs genom att klicka på Konto (Account) i den gråa menyn till höger.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-12-07