Till innehåll på sidan

Lämna in handskriven text i Canvas

Här finns information om två sätt som handskriven text kan digitaliseras, till exempel vid examination i sal eller vid en hemtentamen. I sal kan skanningsprocessen automatiseras om examinatorn väljer det och för hemtentamen ges instruktioner för hur du själv gör för att skanna den handskrivna texten.

Skannade examinationer

För salsskrivning

Om examinatorn meddelar att examinationen kommer ske i en sal men bedömningen kommer ges i Canvas har examinatorn valt att aktivera KTHs scanningsfunktion för tentor. Det innebär att du skriver och lämnar in din tenta som vanligt. Efter skrivningen kommer tentan att skannas för arkivering, en procedur som fungerat länge på KTH. Efter det kan examinatorn välja att hämta in tentorna till en uppgift i Canvas och där genomföra bedömningsarbetet. Du kommer se när tentorna har importerats in till Canvas, scanningprocessen kan dock ta några dagar och sedan kommer examinatorn/Canvas skicka ett meddelande när bedömningen är klar. Resultat kommer enbart att visas i Canvas och oftast ej där vanliga papperstentor visas.

För hemtentamen och inlämningsuppgifter

Om du skriver en examination för hand på papper kommer du ibland att behöva skanna av den handskrivna texten med en app. Appen omvandlar bilden/bilderna till ett PDF-dokument. Om du har appen "Canvas Student" installerad kan du via telefonen lämna in PDF-filen du scannat men du kan också föra över PDF-filen till din dator och slutligen ladda upp PDF-filen i Canvas-uppgiften.

Det finns ett flertal appar för att skanna dokument. Om du sen tidigare är bekant med någon av dem, använd den som fungerar bäst för dig. Kom ihåg att kontrollera att appen stödjer det filformat som krävs för uppgiften, exempelvis PDF.

Exempel på appar för att skanna till PDF

Nedan finns exempel på appar som kan användas för att skanna uppgifter till PDF:er som kan lämnas in i Canvas. Tänk på att testa appen du ska använda i god tid inför ditt examinantionstillfälle så att du kan åtgärda eventuella tekniska problem.

Skanningsappar för iOS

Skanningsappar för Android

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-01-26