Till innehåll på sidan

Skriftlig tentamen

På KTH finns det regler för hur tentamina (salsskrivningar) ska genomföras. Som student är du skyldig att känna till och följa de regler som gäller examination vid KTH.

Allmänna tentamensregler

Du hittar KTH:s allmänna tentamensregler i nedan dokument.

Tentamensregler s. 11-14 (pdf 121 kB)

Obligatorisk anmälan

Vid tentamen under tentamensperioderna samt vid mindre omfattande prov, till exempel kontrollskrivningar, gäller obligatorisk anmälan.

En anmälan gör du genom att logga in på personliga menyn som finns längst upp på KTH:s webbsida och under "Tjänster" logga in i Ladok för studenter . På startsidan finns en länk till de examinationstillfällen du kan anmäla dig till. Du hittar också examinationstillfällen du kan anmäla dig till i menyn under rubriken Examinationstillfällen . För att anmäla dig, klicka på "Anmäl" och därefter "Bekräfta". Du kommer då få upp en bekräftelse på att du är anmäld och examinationen visas under fliken "Anmäld".

Anmälningstider

Anmälningstider inför varje tentamensperiod är gemensamma över hela KTH och beslutas inför varje nytt läsår.

Aktuella tenta- och omtentaperioder

Tentamensregler för salsskrivningar

 • Det åligger skolan att senast dagen innan skrivningstillfället meddela föranmälda studenter placering i sal.
 • Giltig fotolegitimation är obligatorisk, utan undantag. Följande handlingar är godkända:
  • Giltigt pass; provisoriska pass är inte godkända
  • Svenskt nationellt id-kort
  • Svenskt körkort
  • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket
  • Medborgare i ett EU-/EES-land utan svenskt personnummer kan använda ett giltigt nationellt id-kort som legitimation.
 • Insläpp i skrivsal organiseras med två insläpp enligt följande:
  • Insläpp 1 sker senast 10 minuter innan tentamenstidens början, därefter stängs salen vid tentamenstidens start.
  • Insläpp 2 sker efter 30 minuter när försenade anmälda tentander bockats av och fått samma information som övriga tentander.
  • Studenter som infinner sig senare än 30 minuter efter skrivningens starttid får inte delta i provet.

 • Jourhavande lärare ska vara tillgänglig per telefon under hela skrivtiden för att vid behov kunna åtgärda eventuella oklarheter kring skrivningen. Jourhavande lärare ska besöka skrivsalarna om inte särskilda skäl föreligger och tentamensvakt ska informeras om besök uteblir.
 • Det är tentamensvaktens klocka som gäller.
 • Student får inte behålla tentamenslydelsen eller skriv- och kladdpapper som använts under tentamen.
 • Om du inte har anmält dig i tid kan du få skriva tentamen i mån av plats, alltså om en student som är anmäld till tentamen inte kommer till tentamenstillfället. Om det finns flera studenter som inte har anmält sig kan det hända att det inte blir tillräckligt med lediga platser. Du måste överlämna en utskrift av ett giltigt kursregistreringsintyg till tentamensvakten vid insläppet. Digitalt intyg gäller inte i detta fall. Ett kursregistreringsintyg kan du skaffa på ett av följande två sätt:
  • Skriv ut registreringsintyget via denna länk: Skapa registreringsintyg  
  • Skaffa ett underskrivet registreringsintyg från den studentexpedition där kursen ges.