Till innehåll på sidan

Detta behöver du veta inför höstterminen 2021

Här nedan hittar du viktig information inför höstterminen 2021.

Studenter hälsar välkomna under mottagning

Ditt obligatoriska upprop

Efter att du tackat ja till din studieplats är det obligatoriskt att du närvarar vid uppropet, annars förlorar du din studieplats. Har du inte möjlighet att delta vid uppropet måste du därför i god tid ansöka om dispens. Information om dispens finns under respektive programsida.

Uppropet för höstterminen 2021 kommer att ske i augusti på campus men vi är utomhus och håller avstånd från varandra. Under uppropet legitimerar du dig och får samtidig ditt KTH-konto och passerkort.

Mer information kring datum, tid och plats för ditt upprop finns under respektive programsida.

Se mer information kring uppropet för just ditt program här

Digital undervisning och examination

Från och med 29 augusti 2021 kommer merparten av undervisning och examination genomföras på campus, som är öppet. Undervisning och examination som gynnas, eller kan genomföras lika väl, i den digitala miljön fortsätter att genomföras digitalt. Inför höstterminen har vi med oss vårens erfarenheter av digital omställning. Stora föreläsningar och salstentamen kommer att ersättas av andra alternativ. Det kan exempelvis innebära digital undervisning eller undervisning i mindre grupper. Salstentamen kan dock genomföras i pedagogiskt motiverade fall. Zoom-övervakad skriftlig examination, som använts under vårterminen, fasas ut under hösten.

Mottagning

Mottagningen av nya studenter anordnas i början av höstterminen och består av en rad sociala och studierelaterade aktiviteter. Höstterminen 2021 kommer mottagningen vara anpassad för att undvika att alltför många människor samlas på en och samma gång. Vissa delar i mottagningen kommer att genomföras digitalt via filmer istället för genom informationspass i stor sal. Andra delar i mottagningen äger rum på campus. Sociala aktiviteter sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om mottagning

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-07-07