Till innehåll på sidan

Rekrytering av nästa rektor och prorektor

Rektor och prorektors mandattid går ut i slutet av 2022. Rektor har nu blivit utsedd, men du som är student välkomnas att bidra i rekryteringen av prorektor under arbetets gång. Bidra med inspel på anställningsprofilen, nominera kandidater eller hör av dig till studentrepresentanterna som sitter i nomineringskommittén.

Porträttbild av Anders Söderholm

Anders Söderholm blir ny rektor

Regeringen har utsett Anders Söderholm till ny rektor för KTH från 1 december.

– Det är ett stort förtroende att få leda ett av Sveriges främsta lärosäten, säger han.

Lärare och studenter

KTH har rekryterat ny rektor 

Rektors mandattid går ut 30 november 2022 och prorektors mandattid går ut 31 december 2022. En utsedd nomineringskommitté, med bland annat studentrepresentanter, har varit med och lämnat förslag för en ny rektor till universitetsstyrelsen och regeringen har sedan beslutat att Anders Söderholm blir ny rektor. Han tillträder från och med 1 december 2022.

Du kan bidra i rekryteringsprocessen 

Du som student vid KTH har möjlighet att delta i viktiga delar av rekryteringsprocessen. Du välkomnas att bidra med inspel på anställningsprofilen (som fastställs av styrelsen) samt med nominering av kandidater. Dina tankar är viktiga och bidrar till en väl genomarbetad rekryteringsprocess och en lyckad rekrytering av rektor och prorektor vid KTH.

Rekrytering av nästa rektor och prorektor (KTH Intranät) 

Rektors ansvar och uppgifter (KTH Intranät)

Kontakt

Har du allmänna frågor om rekryteringsprocesserna kan du kontakta rektorsrekrytering@kth.se  

Studentrepresentanter i nomineringskommittén

Varför ska studenter bidra till rektorsrekryteringen?

- Studenter är en viktig del av KTH, det är därför också självklart att bidra till rektorsrekryteringen. Studenter har inte bara ett unikt perspektiv på hur det faktiskt är att studera på KTH utan utgör också den målgrupp som mycket av KTH:s verksamhet i slutändan handlar om. Genom att bidra till rektorsrekryteringen kan varje student ge oss i kommittén möjlighet att förstå olika perspektiv. Detta är viktigt eftersom studentgruppen är otroligt heterogen - ingen student är den andra likt. Genom att hjälpa oss se från olika studentperspektiv gör du oss en stor tjänst i rekryteringsprocessen i att hitta en så bra rektor som möjligt för KTH.

Hur ser arbetet ut som studentrepresentanter i nomineringskommittén?

- Som studentrepresentanter gör vi vårt bästa att förstå alla perspektiv som är relevanta för KTH men givetvis representerar vi ytterst studentperspektivet. Det innebär att lyfta studenternas samlade intresse och värderingar i de olika delarna av rekryteringsprocessens gång. Vi deltar på alla möten i nomineringskommittén och är en likvärdig part mot exempelvis lärarnas representanter. Tillsammans med resten av kommitén arbetar vi för att KTH ska få en bra rektor som möjligt. Rektor har stora möjlighet till förändring på KTH och det är viktigt, inte minst från ett studentperspektiv, att vi sätter rätt person på posten. Vi tar därmed gärna emot alla studenters input om detta och ser fram emot att höra vad ni har att säga.

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-08-30