Till innehåll på sidan

Miljö, klimat och hållbar utveckling

Mänskligheten står inför stora globala utmaningar. Som tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla kunskap som behövs för att främja en hållbar utveckling. Genom att integrera hållbar utveckling i vår utbildning, forskning och samverkan samt genom att minska vår egen miljöbelastning tar vi det ansvaret.

Hållbar utveckling under studierna

KTH erbjuder utbildning om hållbar utveckling genom kurser och program. Det finns också stöd för dig som student att engagera dig i föreningsliv, forskningssamarbeten och startups.

Om du upplever att hållbar utveckling saknas inom ditt program kan du vända dig till THS, utbildning@ths.kth.se  och KTH Sustainability Office, sustainability@kth.se .

Så arbetar KTH för miljö och hållbar utveckling

KTH Sustainability Office arbetar med integrering av miljö och hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan och ansvarar för KTH:s miljöledningssystem och miljöfrågor som rör campus. Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Gemensamt verksamhetsstöd (GVS).

Policy, mål och handlingsplan

Lagkrav och miljöledningssystem

Miljö och hållbar utveckling (KTH externwebb)

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Rapportera miljöavvikelse eller förslag (intra.kth.se)