Till innehåll på sidan

Behörighet, ansökan och urval

MFS-stipendier utlyses årligen och information finns här när ansökan är öppen. Kom ihåg att söka i god tid innan avresa.

MFS-ansökan öppnar 8 oktober 2021

Ansökan för MFS för utresa vårterminen 2022 öppnar 8 oktober och stänger 5 november klockan 17.00. Antagningsbesked ges ungefär fyra veckor efter att ansökan stängt.

Observera att årets MFS-omgång måste ta hänsyn till UD:s reseavrådan. Se mer information på sidan Coronaviruset och MFS

Behörighet

För att vara behörig att söka MFS-stipendium ska du:

 • vara student på grundutbildningsprogram (kandidat, magister eller master) vid KTH. (KTH har inga externa MFS-stipendier att dela ut)
 • genomför examensarbete på grund eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och mastersnivå).
 • vara svenska medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Projektdeltagare från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid ansökan.
 • aldrig har påbörjat utbildning på forskarnivå.

Ansökan

Ansökan görs online i två steg: först ett allmänt formulär, i nästa steg ska du sedan ladda upp följande dokument:

 1. Porträttfoto
 2. Kopia på passet, eller permanent uppehållstillstånd (PUT) om ej svensk medborgare
 3. Projektbeskrivning på engelska inklusive en preliminär budget. Mall för projektbeskrivning finns här.
 4. Betygsutdrag.
 5. Eventuella intyg på språkkunskaper utöver svenska och engelska, u-landskunskap, etc.
 6. Intyg från handledare/examinator vid KTH om studiens lämplighet som examensarbete.
 7. Intyg/brev/mail från kontaktperson i mottagarlandet eller dennes organisation, gärna ställt till KTH, som visar att du är välkommen att utföra din studie i värdlandet.

Din ansökan gör du i Mobility Online, som kommer synas i rutan nedanför mellan 8 oktober och 5 november. Logga in med ditt KTH-id och följ instruktionerna.

Komplett ansökan med bilagor ska vara uppladdad i Mobility Online senast midnatt sista ansökningsdagen. Inga kompletteringar efter ansökningsdatum accepteras. Detta gäller även intyg från kontaktperson i värdlandet.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Dessa nya regler angående personliga uppgifter trädde i kraft i maj 2018. Vänligen läs igenom hur KTH hanterar dina uppgifter innan du gör en ansökan.

GDPR för utlandsstudier

Urval

Utifrån ansökan görs ett urval där den sökandes personliga lämplighet samt projektets utvecklingsrelevans och genomförbarhet bedöms. Behörighetskrav samt kraven för genomförande ska vara uppfyllda för att stipendium ska kunna beviljas. Här kan du läsa om behörighetskrav samt kraven för genomförande.  Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande. Projekt som gynnar samarbete med institutioner, personer eller organisationer i mottagarlandet prioriteras i urvalet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:MFS-info@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-10-07