Till innehåll på sidan

Erasmus Learning Agreement och Stipendieansökan - steg för steg

Detta gäller för studenter som åker på utbyte inom Europa, men inte till Schweiz.

För att kunna erhålla stipendiet, måste både Learning Agreement och Grant Agreement vara fullständigt ifyllda och uppladdade i Mobility Online. Alla dokument som ska laddas upp i portalen för utbytesstudier/Mobility Online ska vara i pdf-format.

  1. Skolans internationella koordinator meddelar student att Learning Agreement (LA) ska göras genom att välja kurser på mottagande universitet, vilka ska kunna tillgodoräknas inom utbildningen vid KTH.
  2. LA signeras av student, skolans koordinator samt mottagande universitet.
  3. LA laddas upp i portalen för utbytesstudier, Mobility Online.
  4. Meddelande skickas från portalen/MOL och ger student information om att fylla i exakta terminstider vid mottagande universitet, undervisningsspråk och eventuellt tidigare deltagande i Erasmus. Dessa uppgifter hamnar i en stipendieansökan (Grant Agreement). Observera att stipendiebeloppet baseras på det antal dagar som uppges i ansökan. Beroende på eventuella justeringar av studieperiod, kan beloppet komma att justeras därefter.
  5. Student skriver ut stipendieansökan från portalen, i god tid innan studierna börjar. Student undertecknar (signatur från Eramusansvarig görs digitalt i efterhand) och laddar upp stipendieansökan i portalen, senast 5/6 om du åker ut på höstterminen och senast 10/12 om du åker ut på vårterminen.
  6. Bekräftelse skickas från portalen till student när stipendieansökan laddats upp i portalen, en bilaga medföljer (Bank Details Form) då. Om studenten har ett Nordeakonto, eller konto i annan svensk bank, gäller följande: anmälan av bankkonton görs via Nordeas hemsida . Arbetsgivarnummer för KTH är 505751. Använd BankID, men om inte det finns, ger Nordea tillgång till en blankett. Notera att detta inte gäller om studenten använder ett utländskt konto, då ska blanketten Bank Details Form fyllas i och mailas till erasmus-plus@kth.se
  7. Ett obligatoriskt språktest (OLS), ett test innan och ett efter studierna, skickas ut från en EU-databas. Resultatet används för att observera språkutveckling och för statistik.
  8. Vid ankomst till mottagande universitet: om LA mot förmodan ej tidigare undertecknats av mottagande universitet, ska det göras och laddas upp i portalen (under samma steg som den första versionen). Vid eventuell förlängning av studierna, ska förfrågan om det göras i samma Learning Agreement under delen ”during” eller ”after mobility” vilket tidigare har laddats upp i MoL. Förfrågan om förlängning av studieperiod ska göras minst en månad innan slutdatum för redan beviljad studieperiod. Meddela också handläggaren det nya slutdatumet genom att maila erasmus-plus@kth.se
  9. Mot slutet av studierna skickas information ut från portalen till studenten om förberedelser inför hemkomst inklusive instruktioner om hur en reseberättelse (Travel report) ska skrivas. Ett Certificate of Attendance (behöver inte vara KTH-dokument, men måste vara signerat av mottagande universitet) och ett Final LA/After the Mobility (kan vara samma dokument som i steg 8) laddas upp i portalen. Alla dessa tre dokument ska laddas upp i portalen.
  10. Först efter att dessa dokument färdigställts och laddats upp i MOL, kan den sista utbetalningen av Erasmusstipendiet göras.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:erasmus-plus@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2020-09-15