Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför hemkomsten

Inför hemkomst till KTH finns det några saker du behöver göra, som kursval, tillgodoräknande av kurser, studietidsintyg och din reseberättelse från utbytet.

Kursval och masterval

Inför din hemkomst måste du välja kurser för den kommande terminen vid KTH. Kursval till höstterminen görs i maj och till vårterminen i november via antagning.se.

Kursval

Civilingenjörsstudenter som genomför utbytesstudier under sitt tredje år bör genomföra sitt val av masterprogram. 

Anmälan till masterprogram för civilingenjörsstudenter

Tillgodoräknande

Efter utbytesstudierna ska du göra en ansökan om tillgodoräknande, det sker inte automatiskt. För att få utbytesstudier tillgodoräknande behöver du lämna in följande: 

  • Blanketten Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs ska fyllas i, undertecknas och lämnas till din internationella koordinator. Du hittar blankett och bilaga i KTH:s blankettarkiv.
    KTH:s blankettarkiv: blanketter för studenter
  • Originalbetyg, ett samlat betygsdokument med samtliga kurser som avklarats med godkänt resultat och hur många credits/poäng respektive kurs omfattar. Observera att det ska vara ett original, det räcker inte med ett utdrag från värduniversitetets hemsida.
  • Kursbeskrivningar för samtliga kurser (även valfria) som du ansöker om att få tillgodoräknade, om de inte blivit godkända i en tidigare studieplan.

Betygen kommer inte att konverteras till KTH-betyg utan endast poängen tillgodoräknas från utbytesstudierna. När tillgodoräknandet är klart kommer det att synas i "Ladok för studenter" under "Intyg". Räkna med att beslut om tillgodoräknande kan dröja ett tag på grund av att det tar tid innan betyg från utbytesuniversitet inkommer tll KTH, samt att många tillgodoräknandeansökningar kommer in samtidigt. Handläggningstiden för tillgodoräknande kan därför vara upp till tre månader. För att du ska få studiemedel från CSN innan tillgodoräknandet är klart, brukar det räcka med att du skickar in en kopia på utländska betyg till CSN. 

Studietidsintyg

Du som genomför/har genomfört utbytesstudier inom Europa måste, för att andra utbetalningen av erasmus-stipendiet ska betalas ut, i samband med din hemkomst ladda upp ett slutgiltigt Digital Learning Agreement tillsammans med ett Studietidsintyg/Certificate of Attendance (docx 62 kB)  påskrivet av utbytesuniversitetet.

Digital Learning Agreement: Steg-för-steg-guide (information på engelska)

Reseberättelse

Samtliga studenter som genomför utbytesstudier genom KTH förväntas skriva en reseberättelse efter sin hemkomst. Reseberättelserna hjälper KTH att följa upp samarbetet med utbytesuniversiteten och är en viktig del i att förbereda kommande studenter inför sin avresa. Din reseberättelse kommer att publiceras på KTH:s webbplats, vänligen ange när du skickar in din reseberättelse om du av någon anledning vill vara anonym; då kan du avstå från att uppge ditt namn alternativt endast uppge ditt förnamn. Reseberättelsen ska laddas upp i Mobility-Online.

Mall för reseberättelser (dotx 68 kB)

I mallen finns mellanrubriker och anvisningar om vad din berättelse bör innehålla. Den färdiga berättelsen bör vara runt tre sidor lång och tyngdpunkten ska läggas på avsnittet om studier och kurser, inkludera gärna bilder i berättelsen. Tänk på att rättstava din reseberättelse innan du skickar in den. Undvik att skriva negativa aspekter riktat till en person. Var gärna personlig, men inte för privat. 

Återvändarträff

När du kommit hem från ditt utbyte kommer du bjudas in till KTH's Återvändarträff. Under återvändarträffen får du träffa andra studenter som varit utomlands och också dela med dig av erfarenheter till kommande utbytesstudenter. Återvändarträffen äger vanligtvis rum vid höstterminsstarten. 

Börja planera ditt nästa utlandsäventyr

Utbytesstudier är bara ett av många sätt att studera utomlands via KTH. Du kan till exempel göra ditt examensarbete utomlands, genomföra en praktik eller läsa en sommarkurs. Stipendium genom Erasmus+ går att söka för 12 månader per studienivå (kandidatnivå och masternivå) så om du inte redan använt alla månader på din studienivå för utbytesstudier kan du fortfarande söka resterande månader för utbyte, exjobb eller praktik.