Till innehåll på sidan

Island: Reykjavík University

Reykjavik University är ett litet privat universitet i Reykjavik med drygt 2500 studenter. Klasserna är generellt små och man har goda relationer med industrin. Universitetet är indelat i fyra skolor: Science and Engineering, Computer Science, Business och Law. Vi rekommenderar utbyte endast för studenter på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och isländska
Terminstider: Augusti-januari, januari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats: en.ru.is
Tänk på: Kurser som ges vid ISE (motsvarande energitekniksinstitutionen) är ej öppna för utbytesstudenter.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 2 terminsplatser per år
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-01-31