Till innehåll på sidan

Spanien: Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Universidad Pontificia Comillas de Madrid är ett katolskt universitet grundat av påve Leo XII, år 1890. Universitetet samarbetar med över 200 lärosäten världen över.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Spanska och engelska. Endast ett fåtal enstaka kurser på engelska. Inga språkkrav men de rekommenderar starkt att man har motsvarande nivå B2 i språket man ska läsa på.
Terminstider: September-december, januari-maj
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.comillas.edu/es/

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.